Zavazadla

 

Přeprava standardních zavazadel

Pro cesty od 1. listopadu 2015 upravujeme podmínky pro bezplatnou přepravu zavazadel na linkách provozovaných Českými aeroliniemi.

 

Zapsaná (odbavená) zavazadla

 

Oblast 1: Amsterdam, Barcelona, Benátky, Bilbao, Billund, Birmingham, Boloňa, Bratislava, Budapešť, Düsseldorf, Göteborg, Hamburk, Kodaň, Košice, Linköping, Liverpool, Malta, Milán, Nice, Ostrava, Pisa, Porto, Radom, Řím, Skopje, Stockholm, Štrasburk, Växjö, Záhřeb

 

Oblast 2: Almaty, Brusel, Bukurešť, Frankfurt, Helsinky, Jekatěrinburg, Jerevan, Kyjev, Madrid, Moskva, Paříž, Petrohrad, Rostov na Donu, Samara, Soul, Ufa, Varšava

 

Cestovní třída Business

 

 Cenový balíček Business Cesta do/z všech destinací
2 kusy, každý kus do 32 kg a 203 cm

 

 

Ekonomická cestovní třída

 

Cenový balíček FlexiCesta do/z všech destinací
2 kusy, každý kus do 23 kg a 203 cm
 Cenový balíček StandardCesta do/z
Oblast 1Oblast 2
1 kus do 15 kg a 158 cm *1 kus do 23 kg a 158 cm

* Pokud jste členem našeho věrnostního programu OK Plus a předložíte platnou členskou kartu u odbavovací přepážky, můžete na linkách provozovaných Českými aeroliniemi zdarma přepravit 1 kus do 23 kg a 158 cm. Do věrnostního programu OK Plus se můžete přihlásit zde.

Cenový balíček ValueCesta do/z
Oblast 1
Amsterdam, Barcelona, Birmingham,
Düsseldorf, Milán, Řím, Stockholm
Oblast 2
Paříž, Varšava
bez zapsaného (odbaveného) zavazadla**

**Na vybraných linkách provozovaných Českými aeroliniemi je cenový balíček Value k dispozici zákazníkům, kteří cestují pouze s příručním zavazadlem.

 • Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi a označených marketingovým kódem dopravce SkyTeam má držitel Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus a držitel karty SkyTeam Elite nebo Elite Plus nárok na bezplatnou přepravu jednoho dodatečného kusu zapsaného zavazadla, kde součet všech tří rozměrů (délka + šířka + výška) nepřesahuje 158 cm a hmotnost nepřesahuje 23 kg.
 • Pokud je letenka vystavená jiným dopravcem, nebo pokud se na dopravě podílí jiný dopravce, mohou platit odlišné limity pro bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel. Kontaktujte, prosím, prodejce letenky.

Cestujete-li s dítětem:

 • Dítě ve věku do 2 let a bez rezervace místa a s letenkou v cenovém balíčku Business, Flexi nebo Standard má nárok na bezplatnou přepravu 1 kusu zapsaného zavazadla, jehož součet všech tří rozměrů (délka + šířka + výška) nepřesahuje 115 cm a hmotnost nepřesahuje 10 kg, a jednoho složeného dětského kočárku. Dítě bez rezervace místa a s letenkou v cenovém balíčku Value má nárok na bezplatnou přepravu jednoho složeného dětského kočárku. Dítě bez rezervace místa nemá nárok na přepravu příručního zavazadla.
 • Dítě s rezervaci místa má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel ve stejném rozsahu jako dospělý cestující. S ohledem na věk dítěte může být bezplatně přepraven také složený dětský kočárek.

Na linkách provozovaných Českými aeroliniemi nesmí hmotnost jednoho kusu zapsaného zavazadla z technických důvodů přesáhnout 32 kg a 203 cm (délka + šířka + hloubka). Výjimka se vztahuje na invalidní vozík pro potřeby cestujícího, zvířata, hudební nástroje, nebo (pokud je to možné) jiný předmět, který nelze rozdělit na více lehčích kusů. Přeprava takového nestandardního zavazadla musí být předem potvrzena dopravcem.

V zapsaném zavazadle nesmíte přepravovat peníze, šeky, kreditní karty, obchodovatelné či cenné papíry ani ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery ani jiné elektronické přístroje (včetně osobních nebo přenosných počítačů a CD s databázemi), umělecké a křehké předměty.

 

Příruční (kabinová) zavazadla

 

Na palubu letadla si s sebou můžete bezplatně vzít následující příruční zavazadlo:

Cestovní třída BusinessPočet kusů a hmotnostRozměry
Cenový balíček Business2 kusy, celkem max. 12 kgmaximální délka 55 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm včetně držadla, postranní kapsy a koleček
Ekonomická cestovní třída 
Cenový balíček Flexi1 kus, max. 12 kg
Cenový balíček
Standard, Value
1 kus, max. 8 kg

Všechny ostatní předměty musí být uloženy uvnitř příručního zavazadla.
Vaše příruční zavazadlo můžete na palubě letadla přepravit ve vyhrazených úložných prostorách nebo pod sedačkou před vámi. Příruční zavazadla překračující povolený počet, rozměry nebo hmotnost nemohou být z bezpečnostních důvodů přepravena na palubě letadla. Tato zavazadla budou přepravena jako zapsaná za příslušný poplatek.
Během přepravy nesmíte mít u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty.
Informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

Zavazadla překračující bezplatný limit

Od 1. února 2016 upravujeme poplatky za zavazadla překračující bezplatný limit. Pokud potřebujete cestovat s odbaveným zavazadlem, které překračuje bezplatný limit, příslušný poplatek můžete uhradit v průběhu nákupu letenky online nebo dodatečně pomocí aplikace „Moje rezervace“ na našich webových stránkách, na našich prodejních místech, případně prostřednictvím našeho Kontaktního centra.

 

Ceník poplatků za zavazadla překračující bezplatný limit naleznete zde.

 

Zavazadla překračující povolený limit nebo nestandardní zavazadla jsou přepravovány ve stejném letadle společně s Vámi, pokud byl prostor pro ně předem rezervován nebo v případě volného místa v letadle v den odletu.

Zakázané předměty

Letecká přeprava se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Před svou cestou se proto informujte, které předměty jsou z přepravy vyloučeny. Seznam zakázaných předmětů naleznete na této stránce.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmíte mít během přepravy u sebe ani v příručním zavazadle tyto zakázané předměty:

 • zbraně
 • střelivo
 • nože a všechny další předměty bodné a sečné povahy
 • hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty)

Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.


S sebou do kabiny letadla smíte vzít pouze malá množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do maximálního objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.

 

Tekutinami se rozumí:

 • voda a další nápoje, polévky, sirupy
 • krémy, pleťová mléka a oleje
 • parfémy
 • spreje
 • gely včetně šampónů a sprchových gelů
 • nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel, dalších pěnových přípravků a  deodorantů
 • pasty včetně zubní pasty
 • směsi tuhých a tekutých materiálů
 • všechny ostatní věci podobné konzistence

Dále si do kabiny můžete vzít:

 

Tekutiny určené k použití během cesty, jež jsou nutné pro léčebné účely nebo z důvodů zvláštního požadavku na stravování, včetně kojenecké výživy. V případě převozu zdravotní či kojenecké stravy je nutné, abyste nepřeváželi množství větší, než je nutné pro cestu. Pracovníkem bezpečnostní kontroly můžete být požádáni o kontrolu tekutiny ochutnávkou (např. kojenecká strava), či o předložení dokladu o jejím původu (např. v případě převozu insulinu jde o potvrzení od lékaře či recept na jméno cestujícího).

Další informace o přepravě tekutin na palubě letadel najdete v bezpečnostních pravidlech.

Podrobné informace o přepravě zavazadel a zakázaných předmětech najdete v přepravních podmínkách.

Sportovní vybavení

Umožníme Vám cestovat na linkách provozovaných Českými aerolinemi i s Vaším sportovním vybavením. Přepravu sportovního vybavení si můžete zajistit při nákupu letenky na našich prodejních místech, prostřednictvím Kontaktního centra na +420 239 007 007 nebo v prodejní agentuře.

 

Sportovní vybavení překračující bezplatný limit pro zavazadla je přepravováno za standardní poplatky s výjimkou 1 kusu golfové nebo lyžařské výstroje do 15 kg, která je přepravována zdarma. Sportovní vybavení je většinou odbaveno na přepážce Nadrozměrná zavazadla (Oversize Baggage).

 

Jako odbavené zavazadlo můžete přepravovat následující sportovní vybavení:

 • lyžařská výstroj zabalená v ochranném obalu (např. jeden pár lyží, holí, bot a helmy nebo jeden snowboard s jedním párem bot a helmou nebo jeden pár vodních lyží) je považována za 1 kus zavazadla. Zdarma je povolena přeprava jedné lyžařské výstroje o hmotnosti do 15 kg.
 • golfová výstroj (vak s golfovými holemi, golfovými míčky a jedním párem bot) je považována za 1 kus zavazadla. Zdarma je povolena přeprava jedné golfové výstroje o hmotnosti do 15 kg.
 • jízdní kolo zabalené v ochranném obalu je považováno za 1 kus zavazadla; kolo musí být částečně rozmontováno (s řídítky otočenými do podélné osy a s odmontovanými pedály)
 • surfové prkno nebo windsurfingový set zabalený v ochranném obalu je považovaný za 1 kus zavazadla
 • jiné druhy sportovního vybavení jako kajak nebo jiná sportovní loď, rybářská a potápěčská výstroj, sada hokejek  nebo jiné sportovní vybavení musí být zabaleno v ochranném obalu a je považováno za 1 kus zavazadla

Reklamace zavazadel

Může se stát, že je Vaše zavazadlo po příletu zpožděné nebo poškozené. Zde můžete najít rady, jak v takových případech postupovat.